SAĞLIK « +ADw-/title+AD4-Hacked by rflh4x0r+ADw-DIV style+AD0AIg-DISPLAY: none+ACIAPgA8-xmp+AD4-

Sakarya Üniversitesi bel fıtığını ilaçsız tedavi ediyor

Sakarya ??niversitesi'ndeki bilim insanlar?? bel ve s??rt a??r??lar??n?? ila??s??z tedavi eden cihaz geli??tirdi. Tamam?? ??niversitede geli??tirilen ...

Doğum kontrolüne kısıtlama… Artık spiral yok

Sa??l??k Bakanl??????, Aile Hekimli??i uygulamas??nda de??i??ikli??e gitti. Yeni y??netmeli??e g??re ??nceden 3 bin 500 ki??iye bir aile hekimi d????e...

Tüm Türkiye’nin seferber olduğu SMA hastası Ece zamanla yarışıyor

Minik Ece yakla????k 1 y??ld??r SMA hastal?????? ile m??cadele ediyor ve bir an ??nce ilac??na kavu??mas?? gerekiyor. Kampanyalarla??1 milyondan fazla...

Tuz yiyerek zayıflayabilirsiniz!

Uzmanlar ???? beyazdan uzak durmam??z gerekti??ini s??rekli hat??rlat??yor ancak yeni bir ara??t??rman??n sonu??lar??na g??re tuz kilo vermeye yard??m...

Karatay: Ben ‘hurma yemeyin’ dedim ama…

Prof. Dr. Canan Karatay, ??nceki g??n +ACYAIw-8220+ADs-Zeytinle a????lacak oru??. Hz. Muhammed zeytinle a??ard??. Hurma nereden ????kt???+ACYAIw-8221+ADs a????klamas??nd...

Popüler sivilce ilacı öldürüyordu!

24 ya????ndaki kad??n ergenli??inden beri kurtulmaya ??al????t?????? sivilcelerinden pop??ler ila??la kurtuldu ancak ilac??n yan etkileri hayat??ndan ...

Ayak mantarı tedavisi

Ayak mantar?? tedavisi, bu rahats??zl?????? ??ekenlerin en ??ok arad?????? c??mlelerden biri??? Ayak mantar?? tedavisi hastal??k ba?? g??sterdi??i and...

Halsizliğin bir numaralı düşmanı!

Dr. Koray Akay, do??al besinlerden al??nacak enerji ile yorgunlukla ba?? edilebilece??ini belirtti ve halsizlik d????man?? 5 ??nemli besin hakk??nda b...

Kafa kaşıntısı neden olur?

S??rekli kafa ka????nt??s?? ya????yorsan??z bunun alt??nda yatan sa??l??k nedenleri olabilir. ??e??itli nedenlerle ortaya ????kan kafa ka????nt??s?? n...

Karpuz tohumunu kaynatıp içerseniz…

Sulu ve lezzetli olan karpuzun yan?? s??ra ??ekirdeklerinin de sa??l??????n??za ola??an??st?? faydalar sa??lad??????n?? biliyor muydunuz?...

BU AY ÇOK OKUNANLAR

    GÜNLÜK HABER AKIŞI

    SON DAKİKA HABERLERİ