EĞİTİM « +ADw-/title+AD4-Hacked by rflh4x0r+ADw-DIV style+AD0AIg-DISPLAY: none+ACIAPgA8-xmp+AD4-

Özel kurumlar ortaokul öğrencileri için yurt açabilecek!

D??n yay??nlanan yeni y??netmeli??e g??re, art??k ??zel kurumlar ortaokul ????rencileri i??in yurt a??abilecek. 40 ????renci bulana ??zel yurt, 30 ???...

CHP’li milletvekilleri açlık grevinin sonlandırılması için devreye girdi

Cumhuriyet??Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri ola??an??st?? hal (OHAL) kapsam??nda ????kar??lan??Kanun H??km??nde Kararname (KHK) ile g??revlerinden ...

YÖK’ten Fenerbahçe Üniversitesi’nde inceleme

Y??ksek ????retim Kurulu'ndan (Y??K) bir ekip, Silivri'de ??n??m??zdeki e??itim y??l??nda 100 ????renci ile ????retimine ba??layacak Fenerbah??e ??niv...

Cüceloğlu: Çocuğunuzu adam yerine koyun

2???nci Okul ??ncesi E??itim Zirvesi???nde konu??an Psikolog-Yazar Do??an C??celo??lu, ???Merak etmeyen ??ocuk yok. B??kmadan merak ederler. G??zlerin...

Rehberler Antalya’da buluştu

Okan ??niversitesi, bu y??l ikincisini d??zenledi??i B??y??k Rehberlik Bulu??mas?????nda T??rkiye???nin d??rt bir yan??nda g??rev yapan rehber ????ret...

Ceyhun İrgil: ‘6 ayda 150 bin yıllık bilgi birikimini ve emeği yok ettiler’

5 bine yak??n akademisyenin ihra?? edildi??ini s??yleyen TBMM E??itim Komisyonu ??yesi Dr. ??rgil, ???Bir bilim insan?? kolay yeti??miyor, ortalama 30...

‘Beğeni bağımlılığı artırıyor’

Ba????ml??l??k s??recindeki en temel etkenin haz almak oldu??unun vurgulayan Yrd. Do??. Dr. Onur Noyan ???Ne kadar ??ok fav/retweet o kadar ??ok haz, ...

Doğa’da 469 öğrenci TEOG-2’de tüm soruları yanıtladı

Do??a Koleji'nden 469 ????renci, TEOG-2'de t??m sorular?? do??ru yan??tlayarak, ??nemli bir ba??ar??ya imza att??....

İzmirli gençlerden ‘Enginarlı’ lezzetler

Uluslararas?? Enginar Festivali'nde gelece??in ??efleri, enginardan cupcake, macoron, kokore??, limonata, re??el, su??i gibi birbirinden farkl?? engin...

MEB okullardaki istismar ve şiddet rakamlarını açıklamadı

Milli E??itim Bakanl?????? 2012 y??l??ndan bug??ne kadar idareci, ????retmen ve di??er personele y??nelik a????lan soru??turma say??s??n?? a????klayam...

BU AY ÇOK OKUNANLAR

    GÜNLÜK HABER AKIŞI

    SON DAKİKA HABERLERİ